Autoinvestkonto - Ett smart sätt att investera i lån

Om du väljer vårt autoinvestkonto så hjälper vi dig att fördela ditt kapital i en korg av lån för att sprida risken. Du väljer löptid, vi ordnar resten.

Riskspridning

När du investerar i ett autoinvestkonto så fördelas ditt kapital på en korg av alla tillgängliga lån. Investeringar över 10 000 kr sprids på minst 30 olika lån, investeringar över 50 000 kr sprids på 40 olika lån, investeringar över 100 000 kr sprids på 50 olika lån och investeringar över 1 miljon kr sprids på 100 olika lån.

Tidshorisont

Du bestämmer själv löptid för din investering, vilket innebär att du bestämmer den maximala längden på de underliggande lånen i ditt autoinvestkonto. Det är viktigt att komma ihåg att hela ditt investerade kapital ej är låst under hela löptiden. Du får månatligen återbetalningar (amortering och ränta) från dina låntagare då samtliga lån är annuitetslån. Utbudet av lån på ett års löptid är lägre än längre löptider vilket innebär att det tar längre tid innan ditt kapital investeras i lån om du väljer autoinvestkonto med ett års löptid.

Målavkastning

Våra autoinvestkonton har varierande målavkastning per år beroende på löptid. Målavkastningen bygger på att du sätter in ett belopp på minst 10 000 kr per autoinvestkonto som vi fördelar till lån i de olika kreditklasserna. Den förväntade avkastningen grundar sig i historisk avkastning och är inte en garanterad avkastning.

Längsta löptid: 10 år
Förväntad 
årlig avkastning efter avgifter
8,0%
återbetalas månatligen med amortering och ränta
Längsta löptid: 5 år
Förväntad 
årlig avkastning efter avgifter
5,0%
återbetalas månatligen med amortering och ränta
Längsta löptid: 3 år
Förväntad 
årlig avkastning efter avgifter
3,5%
återbetalas månatligen med amortering och ränta
Längsta löptid: 1 år
Förväntad 
årlig avkastning efter avgifter
2,5%
återbetalas månatligen med amortering och ränta

Återinvestering

Du kan välja om du vill återinvestera din månatliga återbetalning i nya lån för att på så sätt maximera din avkastning och skapa en ränta-på-ränta effekt för din investering. När du väljer att återinvestera dina återbetalningar kommer dessa att investeras i nya lån med en löptid som gäller från det att investeringen genomförs. Vid återinvestering förlängs alltså din investering. Det går givetvis att stänga av återinvesteringen när du önskar. Framtida månatliga betalningar ligger i så fall kvar på kontot som likvida medel och kan när som helst tas ut.

Kreditförlustfonden

Alla autoinvestkonton omfattas av kreditförlustfonden. Kreditförlustfonden är avsedd att täcka upp insatt kapital vid eventuella kreditförluster på underliggande lån i autoinvestkonton. Läs mer om kreditförlustfonden

*Kreditförlustfonden är ingen garanti och ska inte blandas ihop med den statliga insättningsgarantin.

Jag vill investera